NAGRODY

  1. Najlepsi Zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary.
  2. Nagrody w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn przysługują Uczestnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.
  3. Podczas ceremonii dekoracji zwycięzców odbędzie się losowanie nagród rzeczowych od sponsorów, w którym udział będą mogli wziąć wszyscy Uczestnicy.Puchary nieodebrane podczas dekoracji zwycięzców mogą być odebrane u Organizatorów po imprezie lub przesłane pocztą na koszt odbiorcy w terminie 14 dni od imprezy.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w późniejszym terminie.