1. Limity czasu na pokonanie poszczególnych dystansów:
  • Silesian Highland Marathon IV- 7 godzin 0 minut.
  • Silesian Highland Half Marathon IV- 3 godziny 30 minut.
  • Silesian Highland 10 km- 1 godzina 45 minut.

2. Dodatkowo uczestników maratonu i półmaratonu będą obowiązywały limity na punktach kontrolnych. Zostaną one podane w komunikacie technicznym.

3. Limit zawodników na Silesian Highland 10 km  wynosi 300 zawodników. Na pozostałych dystansach organizator nie wprowadza limitu uczestników.

4. W momencie osiągnięcia limitu zgłoszeń każdy Uczestnik ma 7 dni na opłacenie wpisowego, o czym zostanie poinformowany mailem. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte, a miejsce na liście przypadnie osobie z listy rezerwowej.